Dokumenty podle zákona č.250/2000Sb.

 

      Název   Vyvěšeno   Sejmuto Dokument
      Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Všemyslice (2019-2020)   16.11.2017    
      Návrh rozpočtu 2018   15.11.2017    
      Závěrečný účet Obce Všemyslice za rok 2016   3.5.2017    
      1) Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      2) Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      3) Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      4) Příloha účetní závěrky A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      5) Hodnotící zpráva hospodaření za rok 2016   3.5.2017    
      6) Finanční vypořádání dotací za rok 2016   3.5.2017    
      7) Přehled dotací o. s. poskytnutých v roce 2016   3.5.2017    
      8) Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Neznašov za rok 2016   3.5.2017    
      9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   3.5.2017    
      Schválený rozpočet obce Všemyslice 2017   16.3.2017    
      Změna čísla položky rozpočtové skladby   17.3.2017    
      Rozpočtové opatření č. 2/2017   16.3.2017    
      Rozpočtové opatření č. 3/2017   23.3.2017    
      Rozpočtové opatření č. 4/2017   13.4.2017    
      Rozpočtové opatření č. 5/2017   17.5.2017    
      Rozpočtové opatření č. 6/2017   5.6.2017    
      Rozpočtové opatření č. 7/2017   5.6.2017    
      Rozpočtové opatření č. 8/2017   27.6.2017    
      Rozpočtové opatření č. 9/2017   27.6.2017    
      Rozpočtové opatření č. 10/2017   26.7.2017    
      Rozpočtové opatření č. 11/2017   26.7.2017    
      Rozpočtové opatření č. 12/2017   21.8.2017    
      Rozpočtové opatření č. 13/2017   1.9.2017    
      Rozpočtové opatření č. 14/2017   16.10.2017    
      Rozpočtové opatření č. 15/2017   26.10.2017    
      Rozpočtové opatření č. 16/2017   29.11.2017    
                 
     

Veřejnoprávní smlouvy

         
      SDH Bohunice   21.6.2017   1.1.2021
      SDH Neznašov   21.6.2017   1.1.2021
      SDH Všeteč   21.6.2017   1.1.2021
      Neznášek   16.11.2017   1.1.2021

 

 

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.