Dokumenty podle zákona č.250/2000Sb.

 

      Název   Vyvěšeno   Sejmuto Dokument
      Rozpočtové opatření č. 2/2018   28.2.2018    
      Rozpočtové opatření č. 1/2018   31.1.2018    
      Rozpočet obce Všemyslice na rok 2018   18.12.2017    
      Střednědobý výhled rozpočtu obce Všemyslice (2019 - 2020)   18.12.2017    
      Závěrečný účet Obce Všemyslice za rok 2016   3.5.2017    
      1) Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      2) Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      3) Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      4) Příloha účetní závěrky A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L k 31. 12. 2016   3.5.2017    
      5) Hodnotící zpráva hospodaření za rok 2016   3.5.2017    
      6) Finanční vypořádání dotací za rok 2016   3.5.2017    
      7) Přehled dotací o. s. poskytnutých v roce 2016   3.5.2017    
      8) Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Neznašov za rok 2016   3.5.2017    
      9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   3.5.2017    
     

Veřejnoprávní smlouvy

         
      SDH Bohunice   21.6.2017   1.1.2021
      SDH Neznašov   21.6.2017   1.1.2021
      SDH Všeteč   21.6.2017   1.1.2021
      Neznášek   16.11.2017   1.1.2021

 

 

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.