ikona článku

Čipování psů

V případě zájmu obec Všemyslice zajistí čipování psů. Čipování by prováděla MVDr. Helena Vlková v jednotlivých obcích. Cena čipování se (podle počtu zájemců) bude pohybovat od 450 do 480 Kč a proběhlo by v sobotu 23. 11. 2019. Další informace a nahlášení zájmu na tel: 385 721 737 nebo email: info@vsemyslice.eu

V případě zájmu obec Všemyslice zajistí čipování psů. Čipování by prováděla MVDr. Helena Vlková v jednotlivých obcích. Cena čipování se (podle počtu zájemců) bude pohybovat od 450 do 480 Kč a proběhlo by v sobotu 23. 11. 2019. Další informace a nahlášení zájmu na tel: 385 721 737 nebo email: info@vsemyslice.eu

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

Proč se povinnost zavádí?

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:

  • zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (Státní veterinární správa, PČR, Celní správa, obce atd.)
  • účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat
  • umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů
  • bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kde pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.)
  • zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli,jeho návrat je operativnější

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?

Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Není "čipování" pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

Jako hrozí sankce v připadě nesplnění této zákonné povinnosti?

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20 000,- Kč pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.