Žádost o vydání voličského průkazu - Volby prezidenta České republiky

ikona článku

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (29.12.2022) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz pro II. kolo: podání žádosti do 25.1.2023

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta republiky v jakémkoli volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plna-moc-k-prevzeti-volicskeho-prukazu677183891.doc 33.8 Kb
plna-moc-k-prevzeti-volicskeho-prukazu916330372.pdf 118.9 Kb
zadost-o-volicsky-prukaz301795147.pdf 146.1 Kb
zadost-o-volicsky-prukaz970554349.docx 21.5 Kb