Historie aktualit

Zvelebení okolí ČOV - keřová výsadba

ikona článku

Sobota 9. 10. 2021 od 15:00 hodin.

Sejdeme se u čističky.

Zveme Vás na akci, při které se v okolí ČOV Neznašov vysadí keře, které budou sloužit jako pastva pro hmyz a také jako úkryt a zdroj potravy pro ptactvo a drobné zvířectvo.

Po práci si společně opečeme buřty. Občerstvení zajištěno.