Místní části

Neznašov

Neznašov leží nad soutokem řek Vltavy a Lužnice a je centrem společenského dění v obci. Na návsi se nachází kulturní dům, základní škola (umístěna pamětní deska věnovaná návštěvě T.G.Masaryka) a mateřská školka, která prošla v roce 2014-2015 celkovou přestavbou. Je zde také zámek v empírovém stylu s rozlehlým parkem, bohužel však v soukromých rukách chátrá. Dalšími zajímavými místy, která lze v Neznašově mimo jiné navštívit, jsou Berchtoldova hrobka, židovský hřbitov, kaple sv. Anny, vodní dílo Kořensko. Pro nejmenší byla vybudována dvě dětská hřiště a na svoji úpravu čeká fotbalové hřiště. K dalšímu rozvoji obce přispěje plánovaná zástavba nových rodinných domků. V obci je také zřízena ČOV.

Historie:

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1491. Po roce 1541 zde byla postavena tvrz, která však nezůstala zachována. Na jejím místě (na dnešní návsi) byl okolo roku 1800 postaven empírový zámeček. Zajímavostí je zdejší hřbitov u kostela Nejsvětejší Trojice, kde se uchovaly kapličky s lidovými malbami podobné kapličkám v nedalekých Albrechticích nad Vltavou.

Za kostelem Nejsvětejší Trojice stojí nad srázem k Vltavě barokní kaple z 18. století - hrobka rodu Berchtoldů v Neznašově. Stojí asi 200 m za místním hřbitovem, nad srázem vyhlídky na soutok řek Vltavy a Lužnice. Jde o novobarokní stavbu z roku 1930, která byla postavena nákladem rodiny JUDr. Schnöblinga. Má podobu rozměrné kaple. Složitý půdorys stavby má podobu řeckého kříže. Východní část tvoří polokruhové kněžiště. Výrazným prvkem stavby je vysoký volutový štít se železným křížem, ukotveným na vrcholu. Nad dveřmi je nápis: "V náruči Boží, z které jsme vyšli, se navečer všichni sejdeme zas". Hrobka se postupně dostala do velmi špatného stavu a byla značně zdevastována. Přechází do vlastnictví České republiky a ta ji bezúplatně v roce 1996 předává Obci Všemyslice. Obec v letech 1999 - 2000 provádí nákladnou rekonstrukci.


Jihovýchodně od vsi v údolí Bohunického potoka je židovský hřbitov ze 17. století, který byl založen po vypuzení židů z Týna nad Vltavou. Na levém břehu Vltavy proti ústí řeky Lužnice jsou zachovány pozůstatky pravěkého knovízského hradiště z mladší doby bronzové. Nedaleko obce (asi 1 km po proudu Vltavy) byla v roce 1992 uvedena do provozu hydroelektrárna jako součást vodního díla Kořensko.

Neznašov - rybník Neznašov - náves Neznašov - kaple sv. Anna Neznašov - soutok Neznašov  - soutok 2 Neznašov - Berchtoldova hrobka

 

Vodní dílo Kořensko

Vodní dílo Kořensko bylo vybudováno na řece Vltavě nedaleko obce Neznašov asi 5 km západně od Týna nad Vltavou.


Elektrárna byla postavena současně s vodním dílem Hněvkovice. Do provozu byla uvedena v roce 1992. Řeku zde přehrazuje jezové těleso vysoké 5 m a dlouhé téměř 80 m. Jeho úkolem je udržovat stálou hladinu a odstranit tak nedostatky způsobené v městské aglomeraci Týna nad Vltavou kolísáním hladiny Orlické přehrady. Součástí vodního díla je průtočná vodní elektrárna se dvěma soustrojími s horizontálními Kaplanovými turbinami s instalovaným výkonem 2 × 1,9 MW a plavební komora.

 

VD Kořensko 1 VD Kořensko - 2