Místní části
Bohunice

Druhou největší obcí dle počtu obyvatel jsou Bohunice. Uprostřed obce se nachází pohostinství se společenským sálem využívaným místními spolky. Hned vedle pohostinství je nově vybudované multifunkční sportoviště se zázemím pro sportovce a dětské hřiště. V obecní budově je zřízena volební místnost, klubovna SDH Bohunice a místní knihovna, která slouží nejen k půjčování knih, ale i pro setkávání dětí a dospělých.


Neznašov

Neznašov leží nad soutokem řek Vltavy a Lužnice a je centrem společenského dění v obci. Na návsi se nachází kulturní dům, základní škola (umístěna pamětní deska věnovaná návštěvě T.G.Masaryka) a mateřská školka, která prošla v roce 2014-2015 celkovou přestavbou. Je zde také zámek v empírovém stylu s rozlehlým parkem, bohužel však v soukromých rukách chátrá. Dalšími zajímavými místy, která lze v Neznašově mimo jiné navštívit, jsou Berchtoldova hrobka, židovský hřbitov, kaple sv. Anny, vodní dílo Kořensko. Pro nejmenší byla vybudována dvě dětská hřiště a na svoji úpravu čeká fotbalové hřiště. K dalšímu rozvoji obce přispěje plánovaná zástavba nových rodinných domků. V obci je také zřízena ČOV.


Slavětice

Nejmenší, ale jistě nejpůvabnější částí jsou Slavětice. Většina obydlí je situována kolem kapličky na návsi spolu se starou stavbou hasičské zbrojnice. Historie Slavětic sahá až do třetího tisíciletí před naším letopočtem. Důkazem osídlení jsou mohyly v okolí obce - například U Tří křížů nebo v blízkosti slavětického lomu.


Všeteč

Rozlohou největší, ale co do počtu obyvatel až třetí, je obec Všeteč, která vznikla spojením místních částí Karlov I, Karlov II a Všeteč. V budově bývalé školy je dnes umístěna knihovna a hospůdka. Naproti je fotbalové hřiště s krytým letním parketem. Ve Všeteči začínají Písecké hory, i proto si místní hasiči říkají „hasiči z hor“. Zdejší lesy jsou hojně vyhledávány houbaři a sběrači lesních plodů. Dominantou obce je bezesporu rozhledna Vysoký Kamýk, která je vidět ze širokého okolí.


Všemyslice

I přesto, že jsou Všemyslice čtvrtou nejmenší částí, celá obec je pojmenována podle nich a nejednou se stalo, že návštěvníci hledali obecní úřad zde. Na návsi, vedle kapličky, je pomník padlých v 1. světové válce a hasičská zbrojnice. Každoročně se na místním rybníku konají rybářské závody. V obci byla postavena nová hasičská zbrojnice, vybudované fotbalové hřiště se zastřešeným sezením a tenisový kurt.