Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 20.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 01.10.2023 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Bc. Kateřina Nováková
E-mail: starosta@vsemyslice.eu
Telefon: 722 917 487

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Štěpánka Mácová
E-mail: mistostarosta@vsemyslice.eu

Pozice: místostarosta
Jméno: Bc. Vladimíra Šťastná
E-mail: mistostarosta@vsemyslice.eu

Jméno: Karel Dvořák

Jméno: Václav Hornát

Jméno: Mgr. Iva Chlumecká

Jméno: Libor Kolář

Jméno: Martin Maroušek

Jméno: Jan Mikšátko

Jméno: Ing. Vladislav Nejedlý

Jméno: Bc., DiS. Petra Sládková


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Finanční výbor:

Předseda: Mgr. Iva Chlumecká

Členové: Karel Dvořák, Bc. Petra Sládková, DiS.

Kontrolní výbor:

Předseda: Bc. Petra Sládková, DiS.

Členové: Václav Hornát, Libor Kolář

Kulturní komise:

Předseda: Václav Hornát

Členové: Mgr. Iva Chlumecká