Místní části

Všemyslice

I přesto, že jsou Všemyslice čtvrtou nejmenší částí, celá obec je pojmenována podle nich a nejednou se stalo, že návštěvníci hledali obecní úřad zde. Na návsi, vedle kapličky, je pomník padlých v 1. světové válce a hasičská zbrojnice. Každoročně se na místním rybníku konají rybářské závody. V obci byla postavena nová hasičská zbrojnice, vybudované fotbalové hřiště se zastřešeným sezením a tenisový kurt.

Historie:

V roce 1352 je ve Všemyslicích uváděn jako osadník Heřman, jeden ze synů Záviše z Újezdce. Později ves patřila vladyckému rodu Býšovců, poté Bohuslavu Malovcovi, pánu na Hluboké a na Dřítni. Pro jeho účast na povstání proti císaři Ferdinandu II. byl roku 1622 jeho majetek konfiskován. Poté panství získal generál Maradas.

V roce 1630 kupuje Všemyslice Sezima hrabě z Vrtby a připojuje je ke statku a panství Neznašov. Roku 1647 byl všemyslický dvorec rozdělen na deset hospodářství a ně byli dosazeni z Votického panství noví poddaní.

Roku 1838 bylo ve Všemyslicích dvacet devět čísel a 240 obyvatel. Na počátku 20. století byly ve Všemyslicích tři hostince.

Na konci 2. světové války byla ve Všemyslicích ubytována smíšená německo - maďarská jednotka, která odešla začátkem května 1945. Po 10. květnu sem přišli Rusové. Vojsko leželo v lesích a odešlo asi po třech týdnech.

Pomník z 1. světové války, na návsi vedle kapličky, s medailónky patnácti padlých. Nápis: " Věnují ochotníci a dárci ze Všemyslic 19-25".

Rybník - Všemyslice Kaplička - Všemyslice Všemyslice náves