Místní části

Slavětice

Nejmenší, ale jistě nejpůvabnější částí jsou Slavětice. Většina obydlí je situována kolem kapličky na návsi spolu se starou stavbou hasičské zbrojnice. Historie Slavětic sahá až do třetího tisíciletí před naším letopočtem. Důkazem osídlení jsou mohyly v okolí obce - například U Tří křížů nebo v blízkosti slavětického lomu.

Historie:

Původně zřejmě nepatřily ani k Všemyslicím, ani k Neznašovu, ale byly asi majetkem vladyků Březských, sídlících v Hrádku - Březí. Od poloviny 15. století je drželi rytíři Bejšovci z Býšova. Roku 1520 zde byli pány bratři Jan a Mikuláš z Úšavy.

Krátce po nich koupil Slavětice Jan Nebřehovský z Nebřehovic. Dalším majitelem roku 1556 byl Zikmund Malovec z Libějovic. V roce 1604 koupil Slavětice Bohuslav Kestřanský z Údraže. Poddaní vykonávali robotu na nevelikém dvoře slavětickém.

Roku 1635 koupil zpustlé a opuštěné Slavětice Humprecht Račín z Račína a od roku 1651 byl jejich držitelem Adam Václav Maxmilián Lipovský z Lipovic. Od roku 1680 připadl majetek obci Nového Města pražského.

Za patnáct let koupil Slavětice Zikmund Ludvík, hrabě z Trautsmandorfu a připojil je k protivínskému panství. Posléze se dostaly do majetku Schwarzenberků, ve kterém zůstaly až do zrušení roboty. K Neznašovu přešly Slavětice kolem roku 1713.

Slavětice - kaplička Slavětice - náves Slavětice - 2