Místní části

Všeteč

Rozlohou největší, ale co do počtu obyvatel až třetí, je obec Všeteč, která vznikla spojením místních částí Karlov I, Karlov II a Všeteč. V budově bývalé školy je dnes umístěna knihovna a hospůdka. Naproti je fotbalové hřiště s krytým letním parketem. Ve Všeteči začínají Písecké hory, i proto si místní hasiči říkají „hasiči z hor“. Zdejší lesy jsou hojně vyhledávány houbaři a sběrači lesních plodů. Dominantou obce je bezesporu rozhledna Vysoký Kamýk, která je vidět ze širokého okolí.

Historie:

První zmínka o Všeteči je z roku 1654. Patřila tehdy opatství libějovickému. Nese jméno pravděpodobně podle sedláka Všetečky (osada se původně jmenovala Všetečka).

Jméno Všeteč se uvádí až v roce 1840. V roce 1654 tu byly tři chalupy a tak tomu bylo ještě v roce 1714. Ves patřila pod rychtu všemyslickou, třebaže panstvím byly stále Libějovice.

V roce 1883 byl starostou obce Všemyslice na tříleté období Souhrada ze Všeteče. V roce 1883 se Všeteč na přání knížete Schwarzenberka osamostatnila. V přímém sousedství Všeteče vznikly další osady. Karlov I patřil do Všemyslic a Karlov II do Albrechtic.

Budova školy z roku 1909 nese na průčelí nápis "Škola základ života".  Dnes je v ní společesnká místnost a hospůdka.

Všeteč - požární nádrž Všeteč 1 Všeteč - kaplička Všeteč - hospoda