Bohunice, Neznašov, Slavětice, Všemyslice, Všeteč

Všemyslice

oficiální stránky obceZnak obce Všemyslice
mapa ČR
Místní části

Všeteč

Rozlohou největší, ale co do počtu obyvatel až třetí, je obec Všeteč, která vznikla spojením místních částí Karlov I, Karlov II a Všeteč. V budově bývalé školy je dnes umístěna knihovna a hospůdka. Naproti je fotbalové hřiště s krytým letním parketem. Ve Všeteči začínají Písecké hory, i proto si místní hasiči říkají „hasiči z hor“. Zdejší lesy jsou hojně vyhledávány houbaři a sběrači lesních plodů. Dominantou obce je bezesporu rozhledna Vysoký Kamýk, která je vidět ze širokého okolí.

Historie:

První zmínka o Všeteči je z roku 1654. Patřila tehdy opatství libějovickému. Nese jméno pravděpodobně podle sedláka Všetečky (osada se původně jmenovala Všetečka).

Jméno Všeteč se uvádí až v roce 1840. V roce 1654 tu byly tři chalupy a tak tomu bylo ještě v roce 1714. Ves patřila pod rychtu všemyslickou, třebaže panstvím byly stále Libějovice.

V roce 1883 byl starostou obce Všemyslice na tříleté období Souhrada ze Všeteče. V roce 1883 se Všeteč na přání knížete Schwarzenberka osamostatnila. V přímém sousedství Všeteče vznikly další osady. Karlov I patřil do Všemyslic a Karlov II do Albrechtic.

Budova školy z roku 1909 nese na průčelí nápis "Škola základ života".  Dnes je v ní společesnká místnost a hospůdka.

Všeteč Všeteč Všeteč Všeteč