Zrealizované projekty

Bezbariérový přístup do KD a na OÚ, Neznašov 2020

 

Během prázdnin byla dokončena stavba výtahu u budovy č.p. 9 v Neznašově. Skleněný tubus výtahu umožňuje bezbariérový přístup do sálu KD nebo 1. patra, kde se z balkónu sálu kulturního domu občané snadno dostanou jak na Obecní úřad tak do provozoven domu služeb. Část nákladů byla uhrazena z příspěvku Nadace ČEZ. Za finanční podporu tímto Nadaci ČEZ děkujeme. Současně věříme, že výtah bude dobře a dlouhodobě plnit nejen svou funkci, ale také sloužit ke spokojenosti široké veřejnosti.