Zrealizované projekty

ČOV Neznašov - úroky z úvěru 2020

V roce 2020 byly za pomoci účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje úroky z úvěru na ČOV v Neznašově, sníženy o částku 106 000 Kč.

Obec Všemyslice tímto Jihočeskému kraji za poskytnutou dotaci děkuje.