Zrealizované projekty

Oprava kapličky, Všeteč 2020

Na budově kapličky byla opravena střecha a zvonička tak, aby do sakrální stavby dále nezatékalo. Proběhly opravy vnitřních omítek, podlahy a dveří. Malebná dvojice, kaplička a požární zbrojnice se také dočkaly nového „kabátku“. Stoleté lípy byly prořezány tak, aby obě stavby neohrožovaly a rostly v jejich sousedství i další století. pohled na opravenou kapličku