Zrealizované projekty

Oprava křížů - 2020

Za pomoci finančních prostředků získaných od Ministerstva zemědělství v rámci programu – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, byly opraveny čtyři kříže. Konkrétně se jedná o kříž v serpentinách u Myšáka, kříž na cestě do Slavětic, takzvaný zlámaný kříž ležící také v katastru Slavětic a poslední letos opravený kříž stojí v Bohunicích. Kolem křížů byla v rámci dotace vysázena i zeleň, jedná se o svídy, kaliny a jarní cibuloviny (narcisy a modřence). Tato místa jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny a tak doufejme, že opravené kříže a drobné úpravy jejich okolí budou i nadále sloužit k potěše oka i duše.

Oprava křížů (2020)

Oprava křížů (2020)

Oprava křížů (2020)

Oprava křížů (2020)