Zrealizované projekty

Oprava ulice nad panelákem - Neznašov 2021

Velká rekonstrukce ulice „Nad Panelákem“

Jednou z velkých akcí loňského roku byla celková oprava komunikace v Neznašově. V úseku od dětského hřiště k panelovému domu se opravovala nejen vozovka a přilehlý chodník, ale i v ní uložená kanalizační a vodovodní síť, která byla vzhledem k svému věku v havarijním stavu. Velká stavba, která téměř půl roku komplikovala život nemalé části občanů Neznašova, byla nakonec po všech problémech zdárně dokončena.

Přejeme si, aby opravená část vozovky, chodníků a nových inženýrských sítí dlouho sloužila všem obyvatelům okolních domů a měla pozitivní vliv na kvalitu jejich bydlení a bezpečnost.

Celkové náklady obce na přestavbu chodníků a veřejné osvětlení byly díky finančním prostředkům plynoucím ze Smlouvy o spolupráci se skupinou ČEZ sníženy o dva miliony korun. Obec Všemyslice za poskytnutý příspěvek Skupině ČEZ velmi děkuje.

Oprava komunikace by měla býti mj. financována i z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, „Program podpora rozvoje regionů 2019+“, kde výše získaných finančních prostředků bude činit téměř tři miliony. Celkové náklady na stavbu přesáhly dvanáct milionů Kč. Rozdíl finančních nákladů obec čerpala ze svého rozpočtu případně získaného bankovního úvěru.

Dále jsme rádi, že se nám po dohodě s firmou podařilo opravit i část již nevyhovujícího a velmi rozbitého chodníku před panelovým domem. Toto nebylo součástí projektu a předpokládáme, že je přínosným bonusem pro jeho obyvatele.

 

pohled z horní části ulice

 

Oprava ulice nad panelákem - Neznašov 2021

Oprava ulice nad panelákem - Neznašov 2021