Zrealizované projekty

Rekonstrukce KD Bohunice - 2019

Stavební úpravy kulturního domu v Bohunicích

Od léta 2019 probíhala rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu v Bohunicích. Stavba z roku 1971 vykazovala vysoký stupeň poškození převážně způsobený nedokonalou hydroizolací objektu. Po odstranění podlahových krytin a podlah se ukázalo jak vysoká byla celková vlhkost, což dokládají přiložené fotografie. Během rekonstrukce byly udělány nové izolace a podlahy. Objekt získal novou konstrukci stropu, střechy a střešní krytinu. Došlo k výměně staré hliníkové elektroinstalace včetně osvětlení sálu. Staré podium bylo nahrazeno novým. Na sále jsou položeny dubové parkety, v přísálí lina a u vstupů dlažby. Během stavebních zásahů byla zlepšena i akustika sálu. Vnitřní prostory kulturního domu se dočkaly nových výmaleb. Budova je zateplena a získala novou fasádu.

Přáli bychom si, aby dále sloužila jako zázemí kulturních akcí a ku prospěchu a radosti všech. Celkové finanční náklady Obce Všemyslice na přestavbu byly díky finančním prostředkům z Rámcové smlouvy a Dodatku č.1. se společností ČEZ a. s. na rok 2019 sníženy o dva milióny Kč. Obec Všemyslice za poskytnutý příspěvek Skupině ČEZ děkuje.

 

náhled sálu po rekonstrukci

náhled sálu KD po rekonstrukci

náhled sálu KD po rekonstrukci

náhled sálu KD po rekonstrukci