Zrealizované projekty

Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a zídky ve Všeteči

TISKOVÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce objektu občanské vybavenosti Neznašov č. 15 - obec Všemyslice

   Po dlouhé době provozu budovy občanské vybavenosti č. 15 v Neznašově, kdysi bývalé prodejny Jednoty, bylo na jaře r. 2018 přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor objektu. Důvodem bylo nejen stáří objektu, ale celkově již zcela nevyhovující a částečně nefunkční rozvody kanalizace, vodovodu i elektřiny. Došlo k výměně starých netěsnících oken a silné teplovodní potrubí se starými radiátory byly vyměněny za tenké měděné potrubí s novými topnými panely. V rekonstrukci se nezapomnělo na přestavbu sociálního vybavení s novou sanitární technikou, novými obklady i dlažbou. Prostory byly vybaveny novým nábytkem, dveřmi, stěny se opatřily moderními obklady, podlahy dlažbou, vše se nově vybílilo. Celkově se vnitřní prostory zrekonstruovaly tak, aby dobře sloužili nejen místním občanům ale i široké veřejnosti při jejich setkávání, v dnes,  již kulturním prostředí.

Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči  Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči  Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči  Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči



Zabezpečení pozemku bývalé ZŠ ve Všeteči

Budova bývalé ZŠ ve Všeteči a pozemek k ní náležející, které jsou v majetku obce Všemyslice,  je vymezen obvodovou zděnou zídkou, která na severozápadní straně doznala značného opotřebení. To vše díky kdysi nedokonalému provedeným základům zdi a také pohybem těžké zemědělské techniky při bezprostředním vjezdu na pole. Zídka byla již i viditelně nachýlená a hrozil její pád, který při pohybu osob po nádvoří budovy mohl způsobit vážná zranění. Proto zastupitelstvo obce odsouhlasilo celkovou opravu této zdi s tím, že zeď se postaví nová, s odpovídajícími základy, proarmováním a provedenou izolací. Zídka se v konečné fázi nabílila a navíc opatřila i okápkem a odvodem dešťové vody mimo stavbu. Při příjezdu od obce Albrechtice dnes tedy nemine řidiče pohled na slušně vyhlížející a bělobou svítící zeď zabezpečující pozemek bývalé ZŠ Všeteč.

Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči  Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči  Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči

Tímto obec Všemyslice děkuje JE Temelín Skupina ČEZ a.s. za poskytnuté finanční prostředky z Rámcové smlouvy na obě uvedené stavební akce.

Rekonstrukce OOV č. 15 Neznašov a opěrné zdi ve Všeteči