Zrealizované projekty

Všemyslice - obnova vodovodu v místní části Neznašov (2022)

Během prázdnin proběhla v Neznašově oprava části vodovodu, konkrétně v úseku od hlavní šachty při příjezdu do Neznašova k zámecké studni. Na realizaci projektu "Všemyslice - obnova vodovodu v místní části Neznašov" byly použity finanční prostředky získané v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, za což Obec Všemyslice děkuje. 

Logo Jihočeský kraj