Zrealizované projekty

Zřízení 5. kmenové učebny ZŠ Neznašov (2022)

Během prázdnin byla v základní škole v Neznašově vybudována nová třída. Ta vznikla sloučením dvou místností v přízemí budovy základní školy.  Část nákladů na stavební úpravy byla uhrazena z Účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022, za což Obec Všemyslice děkuje. Přejeme dětem i pedagogům ať jim nová učebna dobře a dlouho slouží.

Logo Jihočeský kraj

 

 

fotografie učebny

 

fotografie učebny