Zrealizované projekty

Přírodní zahrada ZŠ Neznašov 2021

Rozpočet projektu a velké logo Státního fondu životního prostředí

Cílem projektu Přírodní zahrada ZŠ Neznašov - s podtitulem Ke kořenům - bylo v dětech prohloubit a znovu rozvinout napojení na přírodu a její cykly. Probudit zájem o pradávné kořeny a moudrost v nich ukrytou, na cykličnost, proměnlivost a pomíjivost přírody. V rámci zkvalitnění výchovy a vzdělávání (v souladu s plánem EVVO a ŠVP Co neznáš, vymyslíš Základní školy a Mateřské školy Neznašov) rozšířit možnost environmentální výchovy na škole.  Prostor disponuje předzahrádkou situovanou na náves a školním dvorem, které byly tímto projektem upraveny a uzpůsobeny pro výuku a pohyb dětí. Realizací projektu se využilo potenciálu školního dvora, předzahrádky a terasy pro jejich celoroční využívání a pro umístění prvků, které jsou potřebné k realizaci a rozvoji EVVO na škole tak, aby napomáhaly formovat kladný vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí.

Plnění hmatového chodníčku přírodním materiálem

Základní členění zahrady

1. Předzahrádka

  • Cílem bylo otevřít školu veřejnosti i pocitově a odstranit bariéry. Tudíž bylo demontováno oplocení a nahrazeno nízkým živým plotem z kvetoucích keřů. Celý prostor umožňuje tradiční setkávání a je doplněn o další interaktivní prvky - dřevěný xylofon, hmatový chodník, vrbový tunel. Souběžně s vrbovým tunelem je umístěn bylinkový záhon, zakončený skupinou kvetoucích keřů. 

Žáci základní školy v předzahrádce

2. Dvorek

  • Základem návrhu zahrady, bylo vytvoření venkovní smyslové učebny uvnitř dvorku, tvořené vyvýšenými záhony s předsazenými lavicemi. Pohled z učebny je zakončen dřevěnou tabulí s květinovou výsadbou. 
  • Na dvorku mohou být i dvě třídy zároveň. Zázemí pro druhou třídu tvoří dva stoly s lavicemi, přičemž jeden stůl je tzv. vegetační, kde je možno pozorovat vývoj kořenových systémů rostlin. Okraj této plochy je osázen travinami, cibulovinami a trvalkami.
  • Do prostoru dvorku byla umístěna pěstební část s ovocným záhonem, skleníkem, vyvýšenými záhony, přenosnými kompostéry, mobilní domek na nářadí a nádrže na vodu.
  • Poslední částí dvorku je pozorovací část, která zahrnuje květnatou louku se 4 ovocnými stromy, hmyzí hotel, broukoviště a čmelín. 
  • Byla využita i stávající studna, která byla renovována a využita pro práci a výuku s vodou, doplněna o dubová dřevěná koryta. Pro sledování hospodaření rostlin s vodou byl vysázen sukulentní záhon.

venkovní učebna ve dvoře

žáci základní školy na dvoře

 

3. Venkovní terasa

  • Do prostoru terasy byl zbudován meteorologický koutek, umožňující sledování teploty, vlhkosti, síly větru, využití solární pece, atd. 
  • Byla zbudována během roku 2020 a umožňuje dětem pohyb na čerstvém vzduchu i o přestávkách. Může zároveň sloužit pro další třídu k nerušené výuce na čerstvém vzduchu.
  • Cílem je zapojit terasu do přírodní zahrady a využívat ji jako pozorovatelnu- díváme se na svět s nadhledem.

logo MŽP

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-prirodni-zahrada-zs-neznasov.pdf 128.8 Kb