Povinné informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: SMO Vltava zast. Ing. Miroslavem Jiříčkem
Telefon: 606 751 490
E-mail: smovltava@centrum.cz