Povinné informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: SMO Vltava zast. Ing. Miroslavem Jiříčkem
Ulice/č.p.: Chrášťany 79
PSČ, město(obec): 37304, Chrášťany
Telefon: 606 751 490
E-mail: smovltava@centrum.cz