Rozpočet a rozpočtová opatření (dle zákona 250/2000 Sb.)