Služby

Obecní úřad nabízí pro veřejnost tyto zpoplatněné služby: 

- vidimace a legalizace (úředně ověřená kopie, uředně ověřený podpis)

- Czech point (výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče)

- konverze dokumentů

- pohřebnictví

- prodej rychle rostoucích dřevin, více informací najde zde

- Sběrné místo v Neznašově (viz níže)

 

Obec Všemyslice spolupracuje s těmito subjekty:

Sdružení města a obci Vltava

Sdružení místních samospráv ČR

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Obec s rozšířenou působností - Týn nad Vltavou


Sběrné místo v Neznašově

Sběrné místo v Neznašově

Neznašov 71

373 02 Neznašov

Provozní doba:

Středa: 14:30 – 15:30 hod.

Sobota: 10:00 – 11:00 hod.     9:00 - 11:00 hod. (pouze květen - říjen)

Neděle: 13:00 – 14:00 hod.

Ve státní svátky je Sběrné místo v Neznašově uzavřeno.

 

Na sběrném místě je možno zanechat: plasty, lino, koberce, pneumatiky,autobaterie, nádoby od barev a laků, papír a lepenku, elektrospotřebiče, železný odpad, sklo (mimo autoskel a drátěného skla), rozebraný nábytek a biologický odpad (dřevo, větve, tráva). 

Na sběrném místě z technických důvodů nelze zanechat tento materiál: stavební suť, eternit, skelná vata, obklady, dlažby a sanitární materiál.

Ve všech místních částí jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad na papír, sklo, plast, kovy a použitý potravinářský olej. Na všech kontejnerech pro soustředění separovaného odpadu je označen materiál, který do daného kontejneru patří a který tam nepatří.

V obci Neznašov (u obecního úřadu) a Bohunice (U Kovárny) je umístněn kontejner na textil do kterého patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd. Vše čisté a uložené v uzavřených igelitových pytlích.

Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve, použitý olej z kuchyní) lze ukládat ve Sběrném místě v Neznašově.

 

Zde se dozvíte  jak správně třídit: Sběrný dvůr v Neznašově

Děkujeme, že třídíte

 


Rychle rostoucí dřeviny

Obec Všemyslice disponuje kvalitní sadbou (řízky, pruty) rychlerostoucích dřevin (topoly) z vlastního porostu registrované matečnice. V jarním období je možné zasílat své objednávky na požadovaný druh sadby s udaným množstvím (kusy) a přibližného termínu dodání (upřednostňujeme osobní odběr).
Jedná se o sadbu RRD – japonský topol, odrůda  J 104 a J 105 a to řízky délky 23-25 cm, případně celé pruty 150-200 cm.
Cena za materiál :  řízek – 1,50 Kč,  prut u daných délek 10-12 Kč. K zásilce dodáváme vždy minimálně o 10 % materiálu navíc. Množstevní slevy jsou možné. Objednávky zasílejte na info@vsemyslice.eu  nebo poštou Obec Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov, s udáním – jméno a příjmení, druh materiálu (řízky, pruty) a počet,  termín dodání, telefonické případně e-mailové spojení. Platba v hotovosti, případně respektujeme předem zaslané peníze na bankovní účet obce. 

Pro dotazy využijte e-mailovou adresu info@vsemyslice.eu.


Sadební materiál sklízíme pravidelně každým rokem v zimních měsících lednu a únoru právě v reprodukčním porostu –matečnici. Jako producenti sadebního materiálu jsme povinni být registrováni a máme přidělené registrační číslo v centrálním státním registru. Každoročně žádáme odpovídající Státní rostlinolékařskou správu (SRS) a příslušného rostlinolékaře o provedení fyzické kontroly porostů sadbového materiálu na matečnici. Po provedené kontrole obdržíme doklad o provedené kontrole a jejím výsledku. Při prodeji sadby je samozřejmostí vystavit zákazníkovi Rostlinolékařský pas.
Naše pěstované topoly odrůdy J104 a J105 běžně dosahují ve vhodných podmínkách po 10 letech od výsadby průměru kmene na pařezu kolem 20 cm při výnosu suchého dřeva kolem 100 t/ha, přičemž výhřevnost tohoto paliva je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.
Předpokládáme-li, že k vytápění menšího rodinného domku se spotřebuje za topnou sezónu 5 až 10 tun dřeva, je plocha plantáže o výměře 0,5 až 1 ha dostačující k úplnému samozásobení palivem, neboť topoly po sklizni samovolně obrážejí z pařezů a lze je tedy po uplynutí příslušného počtu let opět sklízet bez nutnosti nové výsadby a to jsou hlavní výhody rychle rostoucích dřevin.
Materiál neskladujeme expeduje se čerstvý takže ujímatelnost sadby je téměř 100 %.