Služby

Rychle rostoucí dřeviny

Obec Všemyslice disponuje kvalitní sadbou (řízky, pruty) rychlerostoucích dřevin (topoly) z vlastního porostu registrované matečnice. V jarním období je možné zasílat své objednávky na požadovaný druh sadby s udaným množstvím (kusy) a přibližného termínu dodání (upřednostňujeme osobní odběr).
Jedná se o sadbu RRD – japonský topol, odrůda  J 104 a J 105 a to řízky délky 23-25 cm, případně celé pruty 150-200 cm.
Cena za materiál :  řízek – 1,50 Kč,  prut u daných délek 10-12 Kč. K zásilce dodáváme vždy minimálně o 10 % materiálu navíc. Množstevní slevy jsou možné. Objednávky zasílejte na info@vsemyslice.eu  nebo poštou Obec Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov, s udáním – jméno a příjmení, druh materiálu (řízky, pruty) a počet,  termín dodání, telefonické případně e-mailové spojení. Platba v hotovosti, případně respektujeme předem zaslané peníze na bankovní účet obce. 

Pro dotazy a rychlé jednání volejte 723 591 039 Tůma, starosta obce nebo využijte e-mailovou adresu starosta@vsemyslice.eu.


Sadební materiál sklízíme pravidelně každým rokem v zimních měsících lednu a únoru právě v reprodukčním porostu –matečnici. Jako producenti sadebního materiálu jsme povinni být registrováni a máme přidělené registrační číslo v centrálním státním registru. Každoročně žádáme odpovídající Státní rostlinolékařskou správu (SRS) a příslušného rostlinolékaře o provedení fyzické kontroly porostů sadbového materiálu na matečnici. Po provedené kontrole obdržíme doklad o provedené kontrole a jejím výsledku. Při prodeji sadby je samozřejmostí vystavit zákazníkovi Rostlinolékařský pas.
Naše pěstované topoly odrůdy J104 a J105 běžně dosahují ve vhodných podmínkách po 10 letech od výsadby průměru kmene na pařezu kolem 20 cm při výnosu suchého dřeva kolem 100 t/ha, přičemž výhřevnost tohoto paliva je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.
Předpokládáme-li, že k vytápění menšího rodinného domku se spotřebuje za topnou sezónu 5 až 10 tun dřeva, je plocha plantáže o výměře 0,5 až 1 ha dostačující k úplnému samozásobení palivem, neboť topoly po sklizni samovolně obrážejí z pařezů a lze je tedy po uplynutí příslušného počtu let opět sklízet bez nutnosti nové výsadby a to jsou hlavní výhody rychle rostoucích dřevin.
Materiál neskladujeme expeduje se čerstvý takže ujímatelnost sadby je téměř 100 %.